Dublin Core

Наслов

За македонскиот литературен јазик

Предметна одредница

стручна публикација

Опис

Стандардизацијата на јазичната норма во јазичната практика.

Автор

Блаже Конески

Издавач

„Кочо Рацин“ - Скопје

Датум

1952 година

Други одговорни лица

ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“-Скопје

Формат

А4

Јазик

македонски

Покриеност

1952 година

Колекција:

Блаже Конески


Цитирање

Блаже Конески, “За македонскиот литературен јазик ,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 05 февруари 2023 г., http://digitalna.gbsk.mk/index.php/items/show/272.

Излазен формат