Dublin Core

Наслов

„Јазол 5“ - Филмско сценарио во ракопис

Предметна одредница

Драма, воен

Опис

Македонски филм

Автор

Славко Јаневски

Формат

А4

Јазик

Македонски

Цитирање

Славко Јаневски, “„Јазол 5“ - Филмско сценарио во ракопис,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 06 мај 2021 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/19.

Излазен формат