• Колекција: Книги
Katica_Kulafkova_ZEDBI.pdf
Престапни песни.
Награда за најдобра поетска книга меѓу два фестивала на Струшките вечери на поезијата.
Колекција

Тагови


za-makedonckite-raboti.pdf
Испечатена е во 1903 година во Софија. Книгата има над 120 страници и поделена на пет дела и предговор.
Колекција

Petre_M_Andreevski_Denicija.pdf
Македонска поезија.
Награда за најдобра поетска книга меѓу два фестивала на Струшките вечери на поезијата.
Колекција

Зборник01.pdf
Излегува од печат во Загреб, на 24 јуни 1861 година.
Во овој Зборник има 538 страници . Објавени се вкупно 660 песни, од кои 584 македонски и 76 бугарски.
Колекција

Насловна.jpg
Собрал и редактирал Блаже Конески
Колекција

Насловна.jpg
Македонска поезија
Колекција

Насловна Збирка.jpg
Антологија на народни песни.

Редактирал Блаже Конески
Колекција

Vo utrinite_00.jpg
Колекција

Тагови


Жедна месечина.pdf
Македонски роман (проза)
Колекција

Јадро.pdf
Современа македонска поезија
Колекција

Темно место.pdf
Македонска современа поезија
Колекција

Тагови


Лебедова песна.pdf
Македонска современа поезија
Колекција