• Тагови: Васил Иљоски
Begalka_Page_001.jpg
Дејството се случува во првата деценија на дваесеттиот век во Куманово, и ги претставува патријахалните и конзервативни односи во семејството во тој период.
Колекција

Sovremenost 10 -  000 strana.jpg
месечно списание за литература, уметност и општествени прашања
Колекција

Sov 58g- Br 3 - 0000 str.jpg
Месечно списание за литература, уметност и општествени прашања
Колекција

SoV 4- 0000 str.jpg
Критики, осврти и прилози
Колекција

ChorbadzhiTeodos_kniga.pdf
Битова драма.
Напишана во 1937 година
Колекција