• Тагови: Книги
Каинавелија_Славко_Јаневски_стр-01.jpg
Наша современа поезија
Колекција

Begalka_Page_001.jpg
Дејството се случува во првата деценија на дваесеттиот век во Куманово, и ги претставува патријахалните и конзервативни односи во семејството во тој период.
Колекција