Темно место.pdf
Македонска современа поезија
Колекција

Тагови


Tri_Vreki_Lagi_0.jpg
Стари македонски раскази
Колекција

1.jpg
Приватни фотографии
Колекција

Тагови


ZemjotresnoSkopje_  12.jpg
Како и многу други објскти, така и трговските објекти – згради, продавници и магазини биле целосно уништени или оштетени.
Објектите на скопското сајмиште биле тешко оштетени, а големата хала број 1 била целосно уништена.
На сликата е халата број 1…
Колекција

Тагови


ZemjotresnoSkopje_  4.jpg
Вакви шаторски населби никнувале низ сите паркови, алеи и слободни парцели низ цело Скопје
Колекција