тишини.jpg
Современа македонска поезија
Колекција

Kam_1.jpg
Современа македонска поезија
Колекција

Ljubopis1-001.jpg
Современа македонска поезија
Колекција

1714390076570-e1c7ca39-7996-4ff7-ba51-1a8f0d2ef597_1.jpg
Современа македонска поезија
Колекција

1.jpg
Наша современа поезија
Колекција

Glas od d-AP- 000 str.jpg
Средовековни македонски црковни записи
Колекција

ante_popovski_nepokor_Page_01.jpg
Македонска поезија.
Награда за најдобра поетска книга меѓу два фестивала на Струшките вечери на поезијата.
Колекција

ke te zaV - 0001.jpg
Современа Македонска поезија
Главен и одговорен уредник
Лорета Георгиевска-Јаковлева
Корица
Калин Маловски
Уредник на едицијата
Јован Павловски
Колекција

 да е лесно_Page_02.jpg
Современа Македонска поезија
Колекција

 Фантазии_Page_01.jpg
Поетска збирка
Главен и одговорен уредник: Никола Гелевски
Уредник: Иван Шопов
Нацрт на корица и илустрации:
Јасмина Главинче
Колекција