• Тагови: Поезија
Nenaslovena_01.jpg
Македонска современа поезија
Колекција

 01 стр.jpg
Предговор Миодраг Друговац
Главен уредник Божин Павловски
Колекција

SinaPesna1-01.jpg
Современа македонска поезија
Колекција

 тишини.jpg
Современа македонска поезија
Колекција

Kam_1.jpg
Современа македонска поезија
Колекција

Ljubopis1-001.jpg
Современа македонска поезија
Колекција

ke te zaV - 0001.jpg
Современа Македонска поезија
Главен и одговорен уредник
Лорета Георгиевска-Јаковлева
Корица
Калин Маловски
Уредник на едицијата
Јован Павловски
Колекција

 да е лесно_Page_02.jpg
Современа Македонска поезија
Колекција

 Фантазии_Page_01.jpg
Поетска збирка
Главен и одговорен уредник: Никола Гелевски
Уредник: Иван Шопов
Нацрт на корица и илустрации:
Јасмина Главинче
Колекција