• Колекција: Книги
Kole Cashule - 000.jpg
Современ македонски расказ
Уредник - Ацо Шопов
Нацрт на корица
- Василие Поповиќ - Цицо
Колекција

0000.jpg
Современа македонска проза и поезија
Колекција

Тагови

,

1.jpg
Стихозбирка
Колекција

Тагови

,

vs_01.jpg
Колекција

Тагови


0.jpg
Десет академски сликари инспирирани од десет песни, десет уметнички дела.
Колекција

PrliceV --01 str.jpg
Автобиографија
Сердарот
Уредник :Ацо Шопов
Предговор на Димитар Митрев
Колекција

kn_01.jpg
Поезија
Колекција

Тагови


1.jpg
проза
Колекција

Тагови


kn_02.jpg
Школска библиотека
Колекција

Тагови

,

kn_05.jpg
македонски патриотски песни
Колекција