• Колекција: Книги
SiljanStrkot_00.jpg
Творби во народната литература
Народни песни
Колекција

AntifasistickiFrontNaZenite_00.jpg
Втор конгрес на АФЖ на Македонија
Колекција

Тагови

,

bresliki.pdf
Современа Македонска проза
Колекција

Јадро.pdf
Современа македонска поезија
Колекција

ke te zaV - 0001.jpg
Современа Македонска поезија
Главен и одговорен уредник
Лорета Георгиевска-Јаковлева
Корица
Калин Маловски
Уредник на едицијата
Јован Павловски
Колекција

 да е лесно_Page_02.jpg
Современа Македонска поезија
Колекција

 Фантазии_Page_01.jpg
Поетска збирка
Главен и одговорен уредник: Никола Гелевски
Уредник: Иван Шопов
Нацрт на корица и илустрации:
Јасмина Главинче
Колекција

Pod nulata 00 str.jpg
Оваа книга е петти носител на наградата „Бели мугри“, за книга од млад автор за 2013 година
Колекција

Допир.pdf
Современа Македонска поезија
Колекција

1.jpg
проза
Колекција

Тагови


Lirika_00.jpg
Колекција

Тагови