Насловна.jpg
Македонска поезија
Колекција

Pesni - B.Koneski.pdf
Македонска поезија
Колекција

Bratislav_Taskovski_Golemata_ljubovna_pesna.pdf
Македонска современа поезија
Колекција

Begalka_Page_001.jpg
Дејството се случува во првата деценија на дваесеттиот век во Куманово, и ги претставува патријахалните и конзервативни односи во семејството во тој период.
Колекција

Na istok.pdf
Поема во облик на сонетен венец
Колекција

Vo utrinite_00.jpg
Колекција

Тагови


danilo_kocevski-odisej.pdf
Македонски роман
Колекција

dren.pdf
Македонски роман
Колекција

Epopejata-na-nozot-01.jpg
Комитите кои се наоѓаат на Ножот, отвараат оган по турскиот аскер а 18 комити се искачуваат и ги заземаат североисточните падини на самиот врв. Нивната позиција не им дозволува да гледаат што се случува на другите падини. Турските сили почнале да…
Колекција

eftim_kletnikov_okoto.pdf
Македонска современа поезија
Колекција