Vergilius Maro_000.jpg
Филологија, латинска книжевност
Колекција

Begalka_Page_001.jpg
Дејството се случува во првата деценија на дваесеттиот век во Куманово, и ги претставува патријахалните и конзервативни односи во семејството во тој период.
Колекција

bresliki.pdf
Современа Македонска проза
Колекција

Vardar.pdf
Поема
Колекција

Тагови


ВардарПредна.jpg
Год.3 бр.163
Колекција

Тагови


Насловна.jpg
Македонска поезија
Колекција

ZemjotresnoSkopje_  9.jpg
Посебни тешкотии земјотресот предизвика со разурнување или тешко оштетување на низа јавни објекти и установи, како и институции. Целосно биле урнати или отштетени зградите на Народното собрание на СР Македонија, републичките секретаријати, Собранието…
Колекција

Vo utrinite_00.jpg
Колекција

Тагови