Begalka_Page_001.jpg
Дејството се случува во првата деценија на дваесеттиот век во Куманово, и ги претставува патријахалните и конзервативни односи во семејството во тој период.
Колекција

ezop_000.jpg
Антикварна граѓа- има илустрации, вињети, украсни букви (иницијали), техника на илустрациите - гравура.
Колекција

Тагови


Tvorbi.pdf
Љубовна лирика
Рефлексивна лирика
Колекција

Vardar.pdf
Поема
Колекција

Тагови


11 Oktomvri.pdf
Авторски книги инспирирани од Народноослободителната борба, книги посветени на македонски народни херои, како и други публикации кои се поврзуваат со државниот празник 11 Октомври.
Колекција

Na istok.pdf
Поема во облик на сонетен венец
Колекција

Pesni_SJ.pdf
Илинка сончева свршеница
Колекција