PESNI B.Koneski - 01 str.jpg
македонска поезија
Колекција

Pesni - B.Koneski.pdf
Македонска поезија
Колекција

osten_01.jpg
Песни
Колекција

Тагови

,

Za makedonskiot literaturen jazik - 01 str.jpg
Стандардизацијата на јазичната норма во јазичната практика.
Колекција

blaze_16.jpg
Македонска граматика која во тоа време служи како основа за граматиките наменети специјално за школската практика а од друга страна да може секој културен човек да се уведе во материјата на литературниот јазик.
Колекција

Mostot BK- 01 str.jpg
македонска поезија
Колекција

Zemjata i ljubovta- pesni - BK-01 str.jpg
Македонска поезија
Колекција

osten_29.jpg
Два прилога кон историјата на македонскиот јазик
Колекција

 борбата - 00 стр.jpg
Народни песни
Собрал и редактирал
Блаже Конески
Колекција

bogomil_gjuzel_mironosci.pdf
Награда за најдобра поетска книга меѓу два фестивала на Струшките вечери на поезијата 1971 година.
Колекција