1.jpg
Блаже Конески (Небрегово, 19 декември 1921 – Скопје, 7 декември 1993) — истакнат македонски книжевен, културен и јавен работник, академик, поет, прозаист, есеист, книжевен историчар, филолог и јазичар, преведувач и професор на Филозофскиот факултет…
Колекција

bresliki.pdf
Современа Македонска проза
Колекција

Vardar.pdf
Поема
Колекција

Тагови


ВардарПредна.jpg
Год.3 бр.163
Год.3 бр. 164, 165, 166
Колекција

Тагови


Насловна.jpg
Македонска поезија
Колекција

ZemjotresnoSkopje_  9.jpg
Посебни тешкотии земјотресот предизвика со разурнување или тешко оштетување на низа јавни објекти и установи, како и институции. Целосно биле урнати или отштетени зградите на Народното собрание на СР Македонија, републичките секретаријати, Собранието…
Колекција

Vo utrinite_00.jpg
Колекција

Тагови


AntifasistickiFrontNaZenite_00.jpg
Втор конгрес на АФЖ на Македонија
Колекција

Тагови

,

osten_29.jpg
Два прилога кон историјата на македонскиот јазик
Колекција

Bratislav_Taskovski_Golemata_ljubovna_pesna.pdf
Македонска современа поезија
Колекција

blaze_16.jpg
Македонска граматика која во тоа време служи како основа за граматиките наменети специјално за школската практика а од друга страна да може секој културен човек да се уведе во материјата на литературниот јазик.
Колекција