ZemjotresnoSkopje_  17.jpg
Стопанството и индустријата исто така претрпеле тешки оштетувања во сите области.
На сликата е текстилната фабрика „Кузман Јосифовски – Питу“, пред и после земјотресот.
Колекција

Tvrdoglavi_00.jpg
Македонски роман
Колекција

Tvorbi.pdf
Љубовна лирика
Рефлексивна лирика
Колекција

Stihoi ' gogo I.jpg
Македонска современа поезија
Колекција