• Колекција: Книги
Lirika_00.jpg
Колекција

Тагови


Mesecar_001.jpg
Современа Македонска проза
Колекција

bogomil_gjuzel_mironosci.pdf
Награда за најдобра поетска книга меѓу два фестивала на Струшките вечери на поезијата 1971 година.
Колекција

 Фантазии_Page_01.jpg
Поетска збирка
Главен и одговорен уредник: Никола Гелевски
Уредник: Иван Шопов
Нацрт на корица и илустрации:
Јасмина Главинче
Колекција

vs_01.jpg
Колекција

Тагови


Na istok.pdf
Поема во облик на сонетен венец
Колекција

0.jpg
Десет академски сликари инспирирани од десет песни, десет уметнички дела.
Колекција

kn_05.jpg
македонски патриотски песни
Колекција

img20220531_10441563.jpg
Песни
Колекција

Тагови