ZemjotresnoSkopje_  14.jpg
Железничкиот сообраќај исто така претрпел големи штети, целосно била уништена железничката станица во Скопје и сите нејзини згради, ранжерната и товарната станица, како и ложилницата.
На сликата е железничката станица, пред и после земјотресот.
Колекција

Насловна Збирка.jpg
Антологија на народни песни.

Редактирал Блаже Конески
Колекција

00 str.jpg
Наша современа поезија
Колекција

0 str.jpg
Македонски современ роман
Колекција

Јадро.pdf
Современа македонска поезија
Колекција

Каинавелија_Славко_Јаневски_стр-01.jpg
Наша современа поезија
Колекција