img20220808_10341886.jpg
Месечно списание за литература, уметност и општествени прашања
Колекција

Sov 58g- Br 3 - 0000 str.jpg
Месечно списание за литература, уметност и општествени прашања
Колекција

SovremenosT 1  - 1958 g- 000 str.jpg
месечно списание за литература, уметност и општествени прашања
Колекција

 го ангелот - насловна.jpg
Наша современа поезија
Колекција

Sovremenost 10 -  000 strana.jpg
месечно списание за литература, уметност и општествени прашања
Колекција

Naslovna - sovremenost -7-8- '56- - str.jpg
месечно списание за литература, уметност и општествени прашања

Уредници
Симон Дракул
Васил Иљоски
Димитар Митрев
Колекција

Тагови


 борбата - 00 стр.jpg
Народни песни
Собрал и редактирал
Блаже Конески
Колекција