Katica_Kulafkova_ZEDBI.pdf
Престапни песни.
Награда за најдобра поетска книга меѓу два фестивала на Струшките вечери на поезијата.
Колекција

Тагови


0000.jpg
Современа македонска проза и поезија
Колекција

Тагови

,

Првите дни _0.jpg
Современа проза
Колекција

Kole Cashule - 000.jpg
Современ македонски расказ
Уредник - Ацо Шопов
Нацрт на корица
- Василие Поповиќ - Цицо
Колекција

Tvorbi.pdf
Љубовна лирика
Рефлексивна лирика
Колекција

Коста Рацин - песни _00.jpg
Македонска поезија
Колекција

kn_02.jpg
Школска библиотека
Колекција

Тагови

,

Beli mugri 0 str.jpg
Kнигата е сопственост на Јосиф Ќаевски - Перо, партизан- командант кој присуствувал на убиството на Рацин.
Колекција

Извод од македонска и странска книжевна критика.pdf
Прирачник за библиотекари,
Извод од македонска и странска книжевна критика

Tri_Vreki_Lagi_0.jpg
Стари македонски раскази
Колекција

Марко Цепенков 01 стр.jpg
Македонски сказни и преданија
Колекција