• Тагови: Поезија
Nenaslovena_01.jpg
Македонска современа поезија
Колекција

Јадро.pdf
Современа македонска поезија
Колекција

ke te zaV - 0001.jpg
Современа Македонска поезија
Главен и одговорен уредник
Лорета Георгиевска-Јаковлева
Корица
Калин Маловски
Уредник на едицијата
Јован Павловски
Колекција

 да е лесно_Page_02.jpg
Современа Македонска поезија
Колекција

 Фантазии_Page_01.jpg
Поетска збирка
Главен и одговорен уредник: Никола Гелевски
Уредник: Иван Шопов
Нацрт на корица и илустрации:
Јасмина Главинче
Колекција

Pod nulata 00 str.jpg
Оваа книга е петти носител на наградата „Бели мугри“, за книга од млад автор за 2013 година
Колекција

Допир.pdf
Современа Македонска поезија
Колекција

KrvavaNiza_ 1.jpg
лирски фрагменти
Колекција

00 str.jpg
Наша современа поезија
Колекција

Каинавелија_Славко_Јаневски_стр-01.jpg
Наша современа поезија
Колекција

Темно место.pdf
Македонска современа поезија
Колекција

Тагови