• Тагови: конески
osten_01.jpg
Песни
Колекција

Тагови

,

blaze_01.jpg
Студија на учебници составени од македонци и издадени во времето од 1857 до 1875 година
Напишани на македонски јазик или со многу елементи од народниот наш јазик
Употребувани во македонските училишта или воопшто во народот (за самообразование)
Колекција

osten_29.jpg
Два прилога кон историјата на македонскиот јазик
Колекција