• Тагови: македонска книжевност
1.jpg
Блаже Конески (Небрегово, 19 декември 1921 – Скопје, 7 декември 1993) — истакнат македонски книжевен, културен и јавен работник, академик, поет, прозаист, есеист, книжевен историчар, филолог и јазичар, преведувач и професор на Филозофскиот факултет…
Колекција

Извод од македонска и странска книжевна критика.pdf
Прирачник за библиотекари,
Извод од македонска и странска книжевна критика

 01 стр.jpg
Предговор Миодраг Друговац
Главен уредник Божин Павловски
Колекција

 да е лесно_Page_02.jpg
Современа Македонска поезија
Колекција