• Тагови: сатира и хумор
osten_01.jpg
излегува секоја недела
еден за сите - сите за никаде
Колекција

ost_30.jpg
Еден за сите-сите за никаде
Колекција