Пребарување на содржина:
1. Кликнетр на стрелката во горниот десен агол на документот.
2. Со притискање на CTRL + F на вашата тастатура, го активирате пребарувањето

Dublin Core

Наслов

Дрен

Предметна одредница

Роман

Опис

Македонски роман

Автор

Димитар Солев

Издавач

„Мисла“, Скопје

Датум

1980 година

Други одговорни лица

Градска библиотека „Браќа Миладиновци“- Скопје

Права

Согласно за авторски правата за објава во дигитална форма на страната на ГБСК

Формат

Б5

Јазик

Македонски

Колекција:

Книги


Цитирање

Димитар Солев, “Дрен,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 15 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/127.

Излазен формат