Dublin Core

Наслов

Песни

Предметна одредница

поезија

Опис

македонска поезија

Автор

Блаже Конески
Ацо Шопов
Славко Јаневски
Гого Ивановски
Лазо Каровски

Издавач

Главниот одбор на НОМС
Скопје - 1946 година

Датум

1946 година

Други одговорни лица

ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“-Скопје

Формат

А4

Јазик

македонски

Покриеност

1946 година

Колекција:

Блаже Конески


Цитирање

Блаже Конески Ацо Шопов Славко Јаневски Гого Ивановски Лазо Каровски, “Песни,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 13 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/274.

Излазен формат