Пребарување на содржина:
1. Кликнетр на стрелката во горниот десен агол на документот.
2. Со притискање на CTRL + F на вашата тастатура, го активирате пребарувањето

Dublin Core

Наслов

Неколку зборои за македонцкиот литературен јазик

Предметна одредница

Историски развој на македонскиот јазик

Опис

Основање на стандарден македонски јазик

Автор

Крсте Петков Мисирков

Издавач

Државно книгоиздателство на Македонија - Скопје

Други одговорни лица

Градска библиотека „Браќа Миладиновци“- Скопје

Формат

В5

Јазик

македонски

Покриеност

1948 година

Колекција:

Книги


Цитирање

Крсте Петков Мисирков, “Неколку зборои за македонцкиот литературен јазик,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 16 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/index.php/items/show/101.

Излазен формат