Dublin Core

Наслов

„Јазол 4“ Филмско сценарио во ракопис

Предметна одредница

Драма, воен

Опис

Македонски филм

Автор

Славко Јаневски

Формат

А4

Јазик

македонски

Цитирање

Славко Јаневски, “„Јазол 4“ Филмско сценарио во ракопис,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 18 јуни 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/index.php/items/show/18.

Излазен формат