Dublin Core

Наслов

Блаже Конески

Предметна одредница

Слики превземени од НИП „Нова Македонија“, редакција Вечер

Опис

Блаже Конески (Небрегово, 19 декември 1921 – Скопје, 7 декември 1993) — истакнат македонски книжевен, културен и јавен работник, академик, поет, прозаист, есеист, книжевен историчар, филолог и јазичар, преведувач и професор на Филозофскиот факултет во Скопје. Тој бил и еден од кодификаторите на современиот македонски литературен јазик и значајна личност во македонската книжевност.
(превземено од википедија)

Датум

1965 - 1990 година

Колекција:

Блаже Конески


Цитирање

“Блаже Конески,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 13 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/index.php/items/show/303.

Излазен формат