Dublin Core

Наслов

Вториот конгрес на антифашискиот фронт на жените од Македонија

Предметна одредница

Стручна литература

Опис

Втор конгрес на АФЖ на Македонија

Издавач

Главен одбор на АФЖ за Македонија

Датум

Скопје 1948 година

Формат

15X11 см

Јазик

македонски

Покриеност

1948 година

Колекција:

Книги


Тагови


Цитирање

“Вториот конгрес на антифашискиот фронт на жените од Македонија,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 13 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/index.php/items/show/65.

Излазен формат