Dublin Core

Наслов

Змејови за игра

Предметна одредница

Поезија

Опис

Наша современа поезија

Автор

Славко Јаневски

Издавач

Македонска книга

Датум

1983 година

Други одговорни лица

Градска библиотека "Браќа Миладиновци"- Скопје

Права

Согласност за авторски права за објава во дигитална форма на страната на ГБСК

Однос

COBISS.MK ID: 13504010

Формат

B5

Јазик

Македонски

Вид извори

Македонска современа поезија

Колекција:

Книги


Цитирање

Славко Јаневски, “Змејови за игра,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 15 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/10.

Излазен формат