Dublin Core

Наслов

Епопејата на ножот

Опис

Комитите кои се наоѓаат на Ножот, отвараат оган по турскиот аскер а 18 комити се искачуваат и ги заземаат североисточните падини на самиот врв. Нивната позиција не им дозволува да гледаат што се случува на другите падини. Турските сили почнале да заземаат позиции околу самиот врв и да го обиколуваат.

Автор

Ѓорѓи Абаџиев

Издавач

Новинско издавачко претпријатие „Илинден“

Формат

Б5

Јазик

македонски

Покриеност

Скопје 1951

Колекција:

Книги


Цитирање

Ѓорѓи Абаџиев, “Епопејата на ножот,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 15 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/122.

Излазен формат