Dublin Core

Наслов

Остен - (1966, 1967, 1968 година)

Предметна одредница

Остен е хумористично и сатерично списание од областа на уметноста, слободната мисла и слободното творештво уште од 1945.

Опис

Преку Светската галерија на карикатури и Светската галерија на цртеж Остен ги презентира уметниците од светот.
1951 – Оформувањето на „Остен“ Од 1951 до 1966 „Остен“ се развива како весник, се јавуваат рубруки за хумор, сатира и карикатура во дневните весници, но започнува да се појавува и на нов медиум – на Радио Скопје. Во тој период поддршка на весникот дава Здружението на новинарите на Македонија, а главен уредник во тој период е Владо Малески, при што на оформување на весникот, волонтерски учествувале плејада на општествени и културни работници, меѓу кои: Славко Јаневски, Панде Јаревски, Василие Поповиќ–Цицо, Цветан Станоевски, Дарко Марковиќ, Миле Попоски, Ацо Шопов и други. Во својот развој до 1968 весникот оформува своја професионална редакција и нејзин прв главен уредник е Дарко Марковиќ.

Автор

Редакција Остен

Извор

Весникот излегува два пати месечно

Издавач

Главниот уредник се ротира еднаш во годината

Датум

1966 година
Бр.1, Бр.2, Бр.3, Бр.4, Бр.5, Бр.6, Бр.7, Бр.8, Бр.9, Бр.10, Бр.11, Бр.12, Бр.13, Бр.14, Бр.15

Други одговорни лица

Дигитална библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје

Формат

А3

Јазик

македонски

Покриеност

21.IX.1966 година
1967 година
1968 година

Колекција:

Остен


Цитирање

Редакција Остен, “Остен - (1966, 1967, 1968 година),” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 17 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/163.

Излазен формат