Dublin Core

Наслов

Димитар Митрев Вапцаров

Предметна одредница

Есеи и статии

Опис

Мкаедонски писатели
уредник Ацо Шопов

Автор

Димитар Митрев Вапцаров

Издавач

Кочо Рацин - Скопје

Датум

1954 година

Формат

Б5

Јазик

македонски

Колекција:

Книги


Цитирање

Димитар Митрев Вапцаров, “Димитар Митрев Вапцаров,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 16 јуни 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/320.

Излазен формат