Dublin Core

Наслов

Две тишини

Предметна одредница

Поезија

Опис

Современа македонска поезија

Автор

Анте Поповски

Издавач

„Pro Littera“ Југореклам

Датум

2003 година

Јазик

Македонски

Колекција:

Анте Поповски


Цитирање

Анте Поповски, “Две тишини,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 16 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/406.

Излазен формат