Dublin Core

Наслов

Силјан Штркот - Кузман Капидан

Предметна одредница

Народни умотворби

Опис

Творби во народната литература
Народни песни

Издавач

Државно претпријатие

Датум

1945 година

Формат

22x15 см

Покриеност

Скопје 1945 година

Колекција:

Книги


Цитирање

“Силјан Штркот - Кузман Капидан,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 18 јуни 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/67.

Излазен формат