Dublin Core

Наслов

Нова Македонија

Предметна одредница

Орган на народно-ослободителниот фронт на Македонија
Прво издание на весникот Нова Македонија
Слободен македонски печат на мајчин јазик

Опис

„Нова Македонија“ е прв национален весник, издаден пред 70 години во слободна Македонија, на македонски јазик и писмо и претставува бренд на македонската држава. Весникот и во свеста на граѓаните ги отсликува континуитетот и државноста на нашата татковина.
Немерлива е улогата на весникот во презентација и афирмација на цивилизациските и културолошките вредности и креации на Македонците како целина, како и дострелите на поединци и групи, што претставува значаен удел во светската богата ризница.
Осамостојувањето на Република Македонија нужно донесе трансформација на статусот на „Нова Македонија“.
Креативниот дух на весникот, неговата сериозност и стабилност го прават достоен на времето во кое живееме, ослободен од разни влијанија и подметнувања, од јазикот на омраза, како и од ирационални конфротации.

Датум

29 октомври 1944 година

Формат

А4

Јазик

македонски јазик

Покриеност

1944 година

Колекција:

Весници


Цитирање

“Нова Македонија,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 16 јуни 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/71.

Излазен формат