• Тагови: Поезија
SinaPesna1-01.jpg
Современа македонска поезија
Колекција

 тишини.jpg
Современа македонска поезија
Колекција

Kam_1.jpg
Современа македонска поезија
Колекција

Ljubopis1-001.jpg
Современа македонска поезија
Колекција

1714390076570-e1c7ca39-7996-4ff7-ba51-1a8f0d2ef597_1.jpg
Современа македонска поезија
Колекција

ke te zaV - 0001.jpg
Современа Македонска поезија
Главен и одговорен уредник
Лорета Георгиевска-Јаковлева
Корица
Калин Маловски
Уредник на едицијата
Јован Павловски
Колекција

 да е лесно_Page_02.jpg
Современа Македонска поезија
Колекција

 Фантазии_Page_01.jpg
Поетска збирка
Главен и одговорен уредник: Никола Гелевски
Уредник: Иван Шопов
Нацрт на корица и илустрации:
Јасмина Главинче
Колекција

Pod nulata 00 str.jpg
Оваа книга е петти носител на наградата „Бели мугри“, за книга од млад автор за 2013 година
Колекција

Допир.pdf
Современа Македонска поезија
Колекција

Beli mugri 0 str.jpg
Kнигата е сопственост на Јосиф Ќаевски - Перо, партизан- командант кој присуствувал на убиството на Рацин.
Колекција