Dublin Core

Наслов

И бол и бес

Предметна одредница

Роман

Опис

Македонски современ роман

Автор

Славко Јаневски

Издавач

НИП „Наша Книга“- Скопје

Датум

1964 година

Други одговорни лица

Градска библиотека „Браќа Миладиновци“-Скопје

Права

Согласност за авторски права за објава во дигитална форма на страната на ГБСК

Јазик

Македонски

Вид извори

Собремен Македонски роман

Колекција:

Книги


Цитирање

Славко Јаневски, “И бол и бес,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 15 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/index.php/items/show/11.

Излазен формат