Dublin Core

Наслов

„Јазол 1“ - Филмско сценарио во ракопис

Предметна одредница

Драма, воен

Опис

Македонски филм

Автор

Славко Јаневски

Формат

А4

Јазик

македонски

Цитирање

Славко Јаневски, “„Јазол 1“ - Филмско сценарио во ракопис,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 15 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/index.php/items/show/13.

Излазен формат