Dublin Core

Наслов

Скопје, секогаш повеќе од град

Предметна одредница

Над три илјади години Скопје и се спротиставува на сопствената историја. Во бранови до темелно разурнувано и секогаш одново градено, трае со неисцрпна волја на неговите жители, токму животот да му биде судбина.

Опис

Над стариот мост над Вардар фениксот го свива своето гнездо сред сонцето. Симбол на воскреснување и на непрекинато траење ја симболизира силата на животот, која на градот му ветува иднина. Токму таа неисцрпна енергија го прави Скопје да е секогаш повеќе од град. Да е Скопје.

Покриеност

1970-1990 година

Колекција:

Фотографии


Цитирање

“Скопје, секогаш повеќе од град,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 24 јуни 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/index.php/items/show/114.

Излазен формат