Dublin Core

Наслов

Скопје и околина

Предметна одредница

Туристички водич

Опис

При секое доаѓање во Скопје се користат услугите и информациите на „Путник Македонија“ - Скопје.
Филијали има и во Битола и Охрид каде исто така посетителите можат да се обратат.

Издавач

Туристичког савеза среза Скопје и туристичке штампе

Други одговорни лица

ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“-Скопје

Формат

Б5

Јазик

српски

Покриеност

Скопје 1960

Колекција:

Книги


Цитирање

“Скопје и околина,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 16 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/index.php/items/show/120.

Излазен формат