Dublin Core

Наслов

Со наши раце

Предметна одредница

Современа македонска лирика

Опис

Песни

Автор

Ацо Шопов

Издавач

Државно книгоиздателство на Македонија

Датум

1950

Други одговорни лица

ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“

Формат

Б5

Јазик

македонски

Покриеност

Скопје 1950

Колекција:

Книги


Цитирање

Ацо Шопов, “Со наши раце,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 24 јуни 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/index.php/items/show/119.

Излазен формат