Dublin Core

Наслов

Народен херој Цветан Димов

Предметна одредница

Биографија

Автор

Данчо Зографски

Издавач

Илинден

Датум

1951 година

Јазик

Македонски

Цитирање

Данчо Зографски, “Народен херој Цветан Димов,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 25 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/index.php/items/show/333.

Излазен формат