Dublin Core

Наслов

Чекајќи го ангелот

Предметна одредница

Поезија

Опис

Наша современа поезија

Автор

Милчо Мисоски

Издавач

Книжевна младина на Македонија

Датум

1992 година

Формат

Б5

Јазик

македонски

Колекција:

Книги


Цитирање

Милчо Мисоски, “Чекајќи го ангелот,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 16 јуни 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/index.php/items/show/336.

Излазен формат