Dublin Core

Наслов

Сина песна

Предметна одредница

Поезија

Опис

Современа македонска поезија

Автор

Анте Поповски

Издавач

Македонска книга

Датум

1984 година

Јазик

Македонски

Колекција:

Анте Поповски


Цитирање

Анте Поповски, “Сина песна,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 17 јули 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/index.php/items/show/409.

Излазен формат