• Тагови: басни
ezop_000.jpg
Антикварна граѓа- има илустрации, вињети, украсни букви (иницијали), техника на илустрациите - гравура.
Колекција

Тагови