• Тагови: народна поезија
Насловна Збирка.jpg
Антологија на народни песни.

Редактирал Блаже Конески
Колекција