Dublin Core

Наслов

Бегалка

Предметна одредница

Драма во пет чинови

Опис

Дејството се случува во првата деценија на дваесеттиот век во Куманово, и ги претставува патријахалните и конзервативни односи во семејството во тој период.

Автор

Васил Иљоски

Издавач

Државно книгоиздателство на НР Македонија

Датум

Скопје 1950

Други одговорни лица

Градска библиотека „Браќа Миладиновци“- Скопје

Формат

А5

Јазик

македонски

Покриеност

1950 година

Колекција:

Книги


Цитирање

Васил Иљоски, “Бегалка,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 18 јуни 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/111.

Излазен формат