Пребарување на содржина:
1. Кликнетр на стрелката во горниот десен агол на документот.
2. Со притискање на CTRL + F на вашата тастатура, го активирате пребарувањето

Dublin Core

Наслов

Јадро

Предметна одредница

Поезија

Опис

Современа македонска поезија

Автор

Тодор Чаловски

Издавач

„Мисла“

Датум

1984 година

Други одговорни лица

Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје

Права

Согласност за авторски права за објава во дигитална форма на страната на ГБСК

Формат

Б5

Јазик

Македонски

Колекција:

Книги


Цитирање

Тодор Чаловски, “Јадро,” Дигитална библиотека "Браќа Миладиновци", Пристапено 16 јуни 2024 г., https://digitalna.gbsk.mk/items/show/157.

Излазен формат